Lokomotivpersonalets Forening Oslo Klubb Vy

Oppslagstavle

Besøksadresse: 

Klubb Vy Oslo

Møllergata 10

0179 Oslo 

(Inngang LO Stats resepsjon. Kontoret er i 1. etg., Lokomotivpersonalets Forening Oslos lokaler).E-post:

leder@oslo.lokmann.no

sekreter.vy@oslo.lokmann.no


Telefon:

Leder: 40 85 58 85

Styret pr 2021(?) : Janne Håkonsen, Odin Ihlen, Erling Hobøl (leder), Tor Sparhell, Rune Hegge Hansen, John Arne Halvorsen, Steinar Bæra